Januarimötet

Här finns referat mm från medlemsträffar under våren.

  • Helmer berättar

 Januarimötet lockade ett 60-tal medlemmar till föredraget.