Novembermötet

Flygfän som har en viktig bisyssla

SPF Seniorerna Strömmen samlade ett 50-tal medlemmar på novembermötet i Folkets hus. Ordförande Wolfgang Schwartz började med att informera om Julbordet på Skagerack den 11 dec. vidare om en resa den 6/2, Kasta Loss med Stena Danica, Göteborg-Fredrikshamn t o r för 499 kr.
Han berättade om Temadagen och Björn om hur man går in på Skatteverket för att låsa sin adress så ingen kan kapa den.
Om du är intresserad av att se Nyårsfarsen till rabatterat pris, den 7/1 kl. 16 på Strömstjärnaskolan, anmäl dig till Wolfgang. Han riktade ett tack till Mona-Lisa som bakat och brett dagens smörgåsar med Kerstins hjälp samt till Meta och Solgerd i kaffekommittén.
Per Arne Hellman från Hogdalsnäset berättade om binas liv och honungstillverkning. Bin har funnits i 50 miljoner år och tillhör en familj gaddsteklar. I ett bisamhälle finns en fortplantningsduglig drottning eller vise, ett fåtal hanar, drönare, och arbetsbin, sterila honor. Arbetsbina bygger sexkantiga celler där en del fylls med honung och täcks med vax i andra lägger visen ägg ett i varje cell ca 2000 per dygn. Äggen kläcks efter ett par dagar varpå larverna matas ungefär en vecka så att de nästa fyller cellen. Då sker förpuppningen och 21dagar efter äggläggningen kommer det nya arbetsbiet till värden. Drönare bildas av obefruktade ägg. Arbetsbiet har en gadd med hullingar och den stannar kvar vid stick i människans hud, varpå biet dör. Honung bildas av blommornas nektar som sugs upp i honungsmagen där den förvaras och koncentreras till honung och sprutas ut i vaxceller i kupan. Per Arne avtackades med applåder och en chokladask.
                                                                                                         Eva Pehrsson