Temadag den 23 oktober, patientnämnden informerar

Besök av Patientnämnden och med info från Björn Stenberg

  • Carola Qvist (s) och Christer Nilsson(c). Björn Stenberg i mitten
  • Intresserade medlemmar
  • De avtackades med blommor av Anders Tholénn
  • Carola Qvist (s) och Christer Nilsson(c). Björn Stenberg i mitten
  • Intresserade medlemmar
  • De avtackades med blommor av Anders Tholénn

SPF Seniorerna Strömstad hade temadag den 23 oktober.
Från Västra Götalandsregionens Patientnämnd Bohuslän/Dal kom ordförande Christer Nilsson(c) och Carola Qvist(s) för att informera om just patientnämnden.
Ett 50-tal medlemmar och gäster samlades i Församlingshemmet för att lyssna och diskutera.
14 kommuner i Fyrbodal ingår i den norra gruppen. Patientnämnden består av politisk tillsatta ledamöter och behandlar cirka 1000 ärenden per år i vårt område. De tar upp klagomål och synpunkter från patienter vid våra vårdinrättningar. Patientnämnden skall vara neutral och kostar oss 92 öre per år av landstingsskatten. Tanken är att vården skall bli bättre genom information och service. Det kan röra sig om vuxenpsyk, barnpsyk, sjukvård, tandvård, mm.
För närvarande finns det inget generellt vårdavtal med Norge om normala vårdbehov, endast akuthjälp och förlossningar gäller. Grupptalan tas inte upp utan det gäller enbart för individuella klagomål. Det går även att ha anonyma synpunkter till Patientnämnden. Ring, maila eller skriv, så tar patientnämnden upp det för behandling till berörda vårdgivare.
Det blev många frågor från publiken och de flesta blev positivt besvarade. Patientnämnden fick med sig flertal frågor att föra vidare till nämnden.
Efter kaffet höll SPFs egen Björn Stenberg information om Framtidsfullmakt. En fullmakt som delvis kan ersätta God Man skapet. Framtidsfullmakten bestäms personligen och man kan komma överens om det mesta för hur man vill ha juridisk trygghet på sin ålderdom. Man kan bli sjuk på olika sätt och då kan kommunens biståndsbedömare utse God Man eller så kan man bestämma själv genom att man gör en Framtidsfullmakt. Tag gärna hjälp av jurist för formuleringar och behov. Framtidsfullmakt med lagens innebörd och regelverk trädde i kraft från 2017-07-01. Gå gärna in på www.villaägarna och se exempel på skrivna Framtidsfullmakter.
Därefter tog Björn upp "Spärr av adressändring". Tyvärr så kan våra adresser bli kapade och obehörig tar hand om intressant post. För att förhindra detta kan adressen spärras på Skatteverkets hemsida.
En mycket givande och intressant temadag för oss äldre.
Wolfgang Schwartz