Välkommen till SPF Seniorerna Hökerum

  Föreningens 50-årsjubileum Lör den 11 sept. 2021

  Mer info

  Program

  Hembygdsföreningens och SPF gemensamma resa onsdagen den 25 augusti.

  Läs mera om resan.

Årsmöte 2021

Årsmötet genomförs enligt Per Capsulam, vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till alla årsmöteshandlingar på e-post för Er som har mail, övriga får handlingarna hemskickade per brev.

 • Läs mer
 • 2021-05-04T21:04:55.0000000+00:00

Musik-quiz digital sammankomst

Pandemin har satt sina spår i allt föreningsliv och även i det sociala livet för många av oss. Nu kan vi inte fortsätta att bara ställa in utan att vi vill försöka ställa om. För första gången provar vi nu en sammankomst digitalt med lite under- hållning och intressant information. Alla är välkomna till denna digitala träff, oavsett om du är medlem eller inte.

 • Läs mer
 • 2021-03-02T22:04:54.0000000+00:00

Årsmöte 2021

Årsmötet som var planerat att hållas i febr. måste flyttas till v18 i maj istället. Vi får återkomma om detta på hemsidan och via mail.

 • Läs mer
 • 2021-01-17T10:22:45.0000000+00:00

Anpassade rekommendationer 15 juli – ett tredje steg mot större öppenhet

De nya föreskrifterna är ett tredje steg av anpassade begränsningar. Ytterligare två steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa. De anpassningar av restriktionerna som gäller från och med den 15 juli berör främst andra verksamheter än SPF Seniorernas.

Ändra grundlagen för att skydda äldre mot brott

Seniorer utsätts för brott efter att kriminella gjort efterforskningar om dem på webbplatser med helt öppna uppgifter. SPF Seniorerna har protesterat emot att detta får fortgå och uppmärksammat regeringen på problematiken. Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, kommenterar justitieminister Morgan Johanssons svar.

Här är SPF Seniorernas kravlista till den tillträdande regeringen

En tydlig äldreminister, en ärlig pensionsdebatt och digital inkludering är några av kraven som SPF Seniorerna ställer till den tillträdande regeringen.

Gå till nyhetsarkivet

Nyheter från Södra Älvsborgsdistriktet

Folkhälsa

 • Läs mer
 • 2021-05-25T14:54:38.0000000+00:00

Nyhetsbrev maj

 • Läs mer
 • 2021-05-16T11:36:34.0000000+00:00

Häng med på vår stegutmaning!

 • Läs mer
 • 2021-04-04T17:57:37.0000000+00:00

Info

Aktuella kampanjer från vårt förbund