Kontakta oss

Bo Göransson

Valberedning

Alf Gustafsson

Resor

Lennart Johansson

Revisor

Alf Kihlén

Valberedning ordförande

Ingemar Petersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Gun Rönn

Utbildning

Bengt-Olof Samuelsson

Valberedning,Folkhälsa/Friskvård

Kristina Andersson

Folkhälsa/Friskvård

Claes Persson

Resor

Sune Claesson

Revisor

Tommy Johansson

Medlemsregisteransvarig CU