Kontakta oss

Bo Göransson

Valberedning

Alf Gustafsson

Resor

Lennart Johansson

Revisor

Ingemar Petersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Bengt-Olof Samuelsson

Valberedning ordförande,Folkhälsa/Friskvård

Christina Andersson

Folkhälsa/Friskvård

Claes Persson

Resor

Bengt Asp

Valberedning

Gunnel Magnusson

Revisor

Tommy Johansson

Medlemsregisteransvarig CU