Om föreningen.

Hökerums Pensionärsförening bildades den 10 februari 1971.

Postadress:

SPF Seniorerna Hökerum
c/o: Tommy Johansson
Kyrkvägen 13
523 74 Hökerum

Telefon: 0708-585537
E-post: hokerum.tommy@telia.com

Samandrag på aktiviteter som hänt under 50 år (2021)som föreningen varit aktiv. 

Länk att läsa mera.

Hökerums Pensionärsförening bildades den 10 februari 1971. Den första styrelsen valdes på ett år och bestod av Paul Fredriksson ordf., Gustaf Johansson v. ordf., Holger Karlsson kassör, Hildur Karlsson v. kassör, Allis Engvall sekr., Yngve Engvall v. sekr. och Sven Helgesson revisor.

Årsavgiften var 10 kr per medlem. Hur många medlemmar som skrevs in vid mötet framgår inte av handlingarna. De första mötena hölls i Kommunalhuset i Hökerum. Sedan hölls de i Härna Hembygdsgård, Borgastugan och Bygdegården Viskaborg.

Paul Fredriksson var ordförande i ett år och efter honom kom Gustaf Johansson som var ordförande i fyra år.

Medlemmar i SPF-Hökerum

2022 182 st  
2021 184 st  
2019 203 st  
2019 192 st  
2018 193 st  
2017 171 st  
2016 161 st  
2011 85 st  
1971 12 st  

 

Ordförande från starten       År
Tommy Johansson 2022      
Timo Stävenborg 2021   2022 1
Bengt Asp 2013 - 2021 8
Jan Lundh 2011 - 2012 1
Ingrid Söderberg 2008 - 2011 3
Lennart Lövgren 2004 - 2007 3
Arne Sävhammar 1998 - 2003 5
Evert Johansson 1983 - 1997 14
Gustav Rydén 1980 - 1982 2
Tage Johansson 1978 - 1979 1
Gustav Johansson 1973 - 1977 4
Paul Fredriksson 1971 - 1972 1