Inställd resa till Husqvarna den 26 aug.

På grund av Covid 19 pandemin och därmed för få anmälda till resan inställd.

Hembygdsföreningens och SPF gemensamma resa onsdagen den 26 augusti.

Vi har inte ännu lagt ner planerna på att göra den planerade resan till Husqvarna fabriksmuseum som huvudmål.Guidad visning av Tabergs gruvor. Presentation av Tabergs Bergslags hembygdsförening arbete. Vi vet ju inte om resan, p.g.a. Covid-19, kan genomföras. Om myndigheterna anser att resor eller andra sammankomster ej bör förkomma, eller att det blir för få deltagare, kommer resan ej att genomföras.

Boule

Boulen startar söndag den 3 maj kl 9.55 Hökerum

Vi gratulerar

Vi gratulerar på födelsedagen

Ordförande informerar

SPF Seniorerna Hökerum har beslutat att ställa in vårens månadsträffar. Även grillfesten hos Alf i Härna är inställd.

Debattartikel i Aftonbladet: Regeringen har övergett pensionärerna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF: Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

Över 10.000 underskrifter insamlade i vårt upprop för äldreomsorgen – Skriv under du med!

I början av juli startade SPF Seniorerna ett digitalt upprop för äldreomsorgen. Namninsamlingen kommer att pågå fram till hösten då vi hoppas kunna redovisa ett stort antal underskrifter för socialminister Lena Hallengren och övriga beslutsfattare.

Skriv din berättelse!

SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt för att bryta ofrivillig ensamhet. Inom projektet har vi startat en skrivuppmaning där vi uppmanar alla över 65 år att skicka in sin berättelse som handlar om detta märkliga år, då coronapandemin ställde allt på ända. Vi kallar vårt skrivarprojekt Coronans år 2020.

Ny prognos för pensionen 2021

Pensionsmyndigheten har idag lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen är bland annat att inkomstpensionen räknas upp med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Istället beräknas pensionen minska 2022.

SPF Seniorerna kräver åtgärder för att lösa bristen på bostäder för äldre

Fyra av tio kommuner i landet rapporterar brist på särskilda boenden för äldre, och närmare en tredjedel av kommunerna saknar helt seniorbostäder. – Det är orimligt att äldre ska tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en intervju med tidningen Hem & Hyra.

Besvikelse över bristande stöd till seniorer

Seniororganisationerna förväntas sprida information till äldre under pandemin. Samtidigt kämpar de med ekonomin på grund av bristande stöd.

Förhoppningsvis kan synen på äldre bli mer positiv igen

FHM:s agerande har tyvärr flyttat tillbaka synen på äldre 30 år, skriver Ingmar Skoog, som tog risken att träffa barnbarnen i sommar.

Cancer av för lite sex?

Vilka samband finns det mellan utlösningar och prostatacancer frågar en läsare. Malena Ivarsson svarar.

Kärlek, spänning och cyketjuvar

Är det tomt i läshögen? Här kommer påfyllning i form av fem vitt skilda tips av Ingalill Mosander.

Gå till nyhetsarkivet

Nyheter från Södra Älvsborgsdistriktet

Sommarhälsning

Lars Lyborg informerar

DM i boule 28 maj

covid-19

Golf 4 juni

Info

Aktuella kampanjer från vårt förbund