Nyheter

Reportage från månadsmötet

Månadsmöte oktober.Det var det första fysiska mötet sedan februari 2019.

Hembygdsföreningens och SPF gemensamma resa onsdagen den 25 augusti.

Mer info om resan    Ang. vårt besök i Tabergsgruvan.

Årsmöte 2021

Årsmötet genomförs enligt Per Capsulam, vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till alla årsmöteshandlingar på e-post för Er som har mail, övriga får handlingarna hemskickade per brev.

Musik-quiz digital sammankomst

Pandemin har satt sina spår i allt föreningsliv och även i det sociala livet för många av oss. Nu kan vi inte fortsätta att bara ställa in utan att vi vill försöka ställa om. För första gången provar vi nu en sammankomst digitalt med lite under- hållning och intressant information. Alla är välkomna till denna digitala träff, oavsett om du är medlem eller inte.