Årsmöte 2017 bilder

  • Avtackning av Eddy Persson för arbetet i styrelsen.
  • Avtackning av Eddy Persson för arbetet i styrelsen.

Ordföranden Bengt Asp hälsar ett 70-tal medlemmar välkomna till årsmötet onsdagen den 15 februari hos SPF Seniorerna i Equmeniakyrkan Hökerum.

Efter parentation över avlidna medlemmar, spelades stilla pianomusik av Majvor Sigvardsson.

Ordförande avtackade Eddy Persson för åren han varit aktiv i föreningen. Vidare avtackas Jan Lund som har varit med i styrelsearbete sedan 2005 kunde inte närvara på mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Johansson, till sekreterare valdes Anita Lundh.

Val till styrelsen 2017
Till ordförande valdes Bengt Asp 1 år
Ledamöter Ingemar Pettersson 2 år, Anders Nyström 2 år
Nyval Steen-Åke Larsson 2 år
Fyllnadsval Lars-Gunnar Rydström 1 år
Suppleanter Anita Lundh 1 år, Lars Svensson 1 år

Efter kaffet informerades om höstens kommande aktiviteter,
Bengt Samuelsson informerade om en temadag med f.d. rikspolischefen Björn Eriksson
BROTT MOT ÄLDRE den 22 mars i Församlingsgården Ulricehamn.

Lotteriets vinster i form av blommor, inköpta av föreningen utom två lotterivinster som är skänkta av Tolkabro Specerier.

Som avslutning framträdde föreningens sångkör.

Därefter tackade ordförande Bengt Asp för god uppslutning av årsmötet.