Månadsträff 4 maj

Gökarna från Motala

Referat från månadsmöte 4 maj.
Gökarna från Motala höll i gång med allsång och historier vid månadsmötet i maj.
Ca 50 personer var med och sjöng allsång och deltog i mysig gemenskap i Hällstad bygdegård. Eftermiddagen började med underhållningen, varpå det blev kaffe, macka och kaka.
Som vanligt avslutades eftermiddagen med lottdragning och information av ordförande Tommy Johansson.
Tack till Hällstadgruppen för ett bra evenemang.