Mats Löwing 4 mars

Mats Löwing kom och berättade och kåsera. 

Mats arbetar som präst i Svenska kyrkan, gillar fotboll och är ofta ute och håller föredrag, han berättar och kåserar med humoroch glimten i ögat.

Mats Löwing är välkänd både som präst och en stor fortbollsälskare.

Vi fick besök av kyrkans barnkör mycket uppskattat.
Ledare Lars-Eric Bernvill

Bilder

Film Mats

Film kören