Årsmöte 19 feb 2020

Equmeniakyrkan Hökerum

SPF Hökerum höll sitt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar i equmeniakyrkan Hökerum.
Tommy Johansson valdes till mötesordförande och Ingemar Pettersson mötessekreterare.
Enda förändringen i styrelsen består av att Barbro Almgren avgick som ersättare och Tommy Johansson valdes in som ny ersättare.

En mycket uppskattad programpunkt var när Gudrun Lundh visade bilder från sin resa till Sydafrika.
Hon visade bilder på de vilda djur som de såg under safarierna. Hon såg både lejon och elefanter i sina naturliga miljöer.

Artrikedom är större i Sydafrika än i något annat område i Afrika.
Där finns.tex. "The Big Five"; elefant, noshörning, lejon, leopard och afrikansk buffel.

Bilder från årsmötet Foto Steen-Åke