Årsmöte 2018 bilder

Protokoll årsmöte och bilder.

  • Anita Lund Avtackades med blommor

Ordföranden Bengt Asp hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

Bengt Samuelsson håller parentation över sex, under året avlidna medlemmar, vilket följs av ljuständning, en tyst minut, diktläsning samt stilla musik av Majvor Sigvardsson

Till ordförande för mötet väljs Tommy Johansson och till sekreterare Ingemar Pettersson

Anita Lund avtackades med blommor för sitt långvariga arbete i styrelsen bl.a. som sekreterare.

Efter kaffe och lottdragning informerade Maria Hagiwara, anhörigkonsulent hos Ulricehamns kommun om vilka möjligheter det finns att få stöd för att vårda någon nära anhörig eller annan närstående i hemmet eller på annan plats.

Ordföranden tackade  Maria med blommor och som avslutning på mötet sjöng vi gemensamt nationalsången.

Länk till bilder

Se Protokoll länk nedan

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Hökerum den 7 februari