Varbergsresan 28 aug 2019

Grimeton Radio Station och  Derome trämuseum

Resan går mot Varbergstrakten, för att besöka
 Världsarvet Grimetons radiostation.

Där vi fick en mycket bra guidning av radiostationen och masterna som är 127 meter höga vid stationen.

Efter det gick färden vidare till Bexzells märkliga "talande" stenar.
Det är utplacerade i en bokskog. Hittills har 160 inristade tänkespråk på stenar hittats, och omkring 20 stycken hittats på hällar och klippväggar.
Färden går därefter till Öströö fårfarm för ett kort stopp och shopping för den som vill handla av gårdens produkter.

Sista stoppet var en guidad tur på Derome maskin- och trämuseum.
Där finns massa olika sorters träverktyg som användes förr, både små och stora. Det finns en utställning av Gunnar "Bissefällaren" Svensson med cirka 100 träskulpturer och reliefer som han tillverkat.

Länk till bilder

Film från masten