Kommunens pensionärsråd, KPR

Uppdaterades: 27 augusti 2020

Vår förening har två representanter i kommunens pensionärsråd, Birgitta Frödin och Anki Rülcker. Pensionärsrådet fungerar som en referensgrupp inför beslut som rör kommunens pensionärer. Protokoll från pensionärsrådets sammanträden kan läsas via länken nedan. Muntlig information om de ärenden som diskuteras ges även i samband med föreningens månadsmöten.

Protokoll från semnaste KPR - 2020-08-13. -  Klicka här!

Protokoll från senaste KPR - 2020-02-13  - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR - 191216 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 191024 -  Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 190815 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 190611 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 190418 . Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 190214 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 181206 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 181101 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 180823 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 180614 - Klicka här!

Protokoll från senaste KPR 180423  - Klicka här!

Protokoll från KPR  180301 - Klicka här!

Publicerades: 27 mars 2017 Uppdaterades: 27 augusti 2020