Om föreningen

Uppdaterades: 09 februari 2020

VÄLKOMMEN TILL SPF JÖSSEBYGDEN

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation, som är öppen för alla personer som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. Organisationen som är Sveriges äldsta för pensionärer grundades 1939, och den är verksam på tre nivåer: på riksnivå, distriktsnivå samt på lokalnivå.

Syftet med organisationens verksamhet är tvådelat:
- Att påverka lokal-, regional- och rikspolitik, samt samhället i övrigt i en riktning, som gynnar seniorer.
- Att på lokal och regional nivå erbjuda medlemmarna ett intressant utbud av aktiviteter för att bidra till att öka livskvaliteten för seniorer som vill leva ett aktivt liv.

Vår lokala förening, SPF Seniorerna Jössebygden, grundades i Arvika 1973, och har idag runt 400 medlemmar.

Vi söker tillvarata våra medlemmars intressen vad gäller kunskaper, resor, utflykter, studiebesök och olika kulturella aktiviteter. I samband med anordnande av olika kurser, studiecirklar etc., har vi ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  Vi erbjuder fysiska aktiviteter och gemenskap i form av gemensamma promenader eller cykelturer, och vi håller våra regelbundna månadsmöten, med tillfälle till trevlig samvaro med både gamla och nya vänner, underhållning och förtäring!

När det gäller seniorers livsvillkor på kommunal nivå utgör föreningen en referensgrupp inför olika beslut, genom att aktivt delta i kommunens Pensionärsråd, KPR. Vi har även ett samarbete med andra pensionärsföreningar i olika frågor, på kommunal nivå.

Under hösten 2019 påbörjades även en samverkan med vår grannförening, SPF Seniorerna Edabygden. Vi stämmer av våra planerade aktiviteter med varandra, och vi bjuder in varandras medlemmar till olika aktiviteter, i mån av plats och möjlighet!

Våra medlemmar har även möjlighet att delta i de olika utbildningar, temadagar, resor och andra aktiviteter som organiseras av SPF Seniorerna Värmlandsdistriktet.

IMer information om kontaktuppgifter för vår förenings styrelse och funktionärer, föreningens stadgar, samt olika dokument från årsmöte och andra styrdokument finner du under flikarna/piltangenterna vid sidan av, i menyn, här på vår egen hemsida, www.spfseniorerna.se/arvika. Här finns förstås även den senaste, aktuella informationen om våra möten och aktiviteter!! 

Mer information om verksamhet och erbjudanden på distriktsnivå, finner du på www.spfseniorerna.se/distrikt/varmlandsdistriktet

Förbundets arbete på riksnivå kan följas på hemsidan spfseniorena.se, samt i tidningen Senioren. Som medlem får du denna tidning 9 nr/år. Med medlemskapet följer även erbjudanden om olika rabatter, exempelvis försäkringar.

Medlemsavgiften för år 2020 är oförändrat 280 kr/år. Av denna summa får vår lokala förening behålla 80 kr. Distriktet får 40 kr, och resterande 160 kr går till förbundet centralt.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 09 februari 2020