GDPR Dataskyddsförordningen och vår förening

Uppdaterades: 28 november 2018

EU har stiftat en ny lag om skydd av personuppgifter. Den 25 maj 2018 ersattes den tidigare lagen om personskydd av en ny lag, Dataskyddsförordningen / GDPR. Bland mycket annat påverkar den lagen, fortsättningsvis, hur vi kan publicera bilder med identifierbara personer på föreningars hemsidor. Även sådan publicering av personuppgifter som görs i form av medlemsförteckningar, exempelvis i matrikelform berörs av lagen.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även fotografier, bilder och ljudupptagningar på individer som kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Om fotografering och publicering av bilder på hemsida säger den nya lagen, att inget foto med "identifierbar person" får publiceras, utan den personens uttryckliga medgivande och utan bildtext med uppgift om personens namn.

Vi, i styrelsen för SPF Seniorerna Jössebygden Arvika, vill ju även i fortsättningen kunna ta bilder vid olika aktiviteter i föreningen, för att visa på hemsidan.

SPF har centralt under hösten tagit fram samtyckesblanketter, och vi kommer fortsättningsvis att ersätta tidgare använd dokumentationsbok med dessa.

Även utformningen av kommande medlemsmatriklar berörs av den nya lagen, eftersom behandling av personuppgifter handlar om allt man gör med dem: insamling, registrering, lagring, sortering, bearbetning och spridning. Samtycke erfordras även här. Nya medlemmar måste informeras om vad som gäller i föreningen.

Länk till information från förbundet finns här!

Blanketter för fotografering av flera personer finns här!

Blanketter för fotografering av en person finns här!

Publicerades: 07 maj 2018 Uppdaterades: 28 november 2018