190814 Upptakt med SPF Seniorerna Edabygden

Uppdaterades: 04 maj 2020

Nu drar den nya säsongen i SPF Seniorerna Jössebygden igång! Höstens första styrelsemöte gick idag av stapeln hemma hos ordförande Birgitta. Denna gång var även styrelsen i SPF Seniorerna Edabygden inbjudna - så trevligt! Vi utbytte tankar, idéer och planer, både för de egna föreningarna, och för hur vi framöver på styrelsenivå kan inleda ett tätare samarbete! Ett bra avstamp inför nästa år. Vi har redan överenskommit om fler träffar gällande program, resor, hemsidearbete etc! Det ser vi fram emot! På bilderna syns följande gäster från Edabygden: Bild 1 Anders Johansson och Birgitta Åkerblom Löfgren, bild 2 Anders Wikman och Åke Lövgren, bild 3 Johny Lundgren, bild 5 Anders J och Birgitta Å L, bild 6 Johny och Birgitta. På bild 11-12 tackar gästande ordförande Anders värden, ordförande Birgitta, för initiativ och skaffning. På den avslutande bilden ses Edabygdens styrelse samlad: Sittande Birgitta, Johny och Åke. Stående Anders W och Anders J! Från vår egen styrelse kan vi känna igen Birgitta Frödin, Ulla Johansson, Margareta Tigér, Gunvor Hermansson, Lars-Erik Eld, Lilian Karlsson, Ingeborg Lykken samt undertecknad, Annelise Paulsen.

Publicerades: 14 augusti 2019 Uppdaterades: 04 maj 2020