Årsmöte 2020-02-20

Uppdaterades: 21 februari 2020

Här nedan samlas alla handlingar inför och efter årsmötet 2020-02-20!

Kallelse 2020 - Julbrev från ordföranden 2019. Läs här!

Dagordning 200220. Läs här!

Verksamhetsberättelse 200220. Läs här!

Balans- och resultatrapporter, samt revisionsberättelse 200220. Läs här!

Valberedningens förslag 200220. Läs här!

Budgetförslag 2020. Läs här!

Verksamhetsplan - SPF Jössebygdens Program 200220. Läs här!

Reportage från februarimötet / årsmötet 200220. Läs här!

Justerat protokoll från årsmötet 200220. Kommer....

Publicerades: 13 december 2019 Uppdaterades: 21 februari 2020