Projekt Armkrok

Uppdaterades: 09 februari 2020

Projekt Armkrok- Ett projekt att nå äldre som upplever ensamhet.

Projekt Armkrok- Ett projekt att nå äldre som upplever ensamhet.

Under hösten har vi inbjudit till det vi kallar Café Armkrok och vid två tillfällen ätit skollunch tillsammans på Sjödalsgymnasiet. De som närvarat vid dessa möten är både nya kontakter samt våra egna medlemmar. Dessa senare är givetvis alltid välkomna till alla aktiviteter som vi ordnar.
Under våren inbjuder vi till flera möten av detta slag, se nedan. Beroende på efterfrågan kommer vi att försöka finna nya aktiviteter under rubriken ARMKROK.
Titta i Mitt i Huddinge under rubriken På gång. Där kommer vi att annonsera!
Obs – projektet är fortlöpande och kräver inte medlemskap.

Café Armkrok – följande gäller för alla caféer.

Plats: Patron Pehrs väg 8-10 kl. 13 – 15 Vi kommer att ha ett samtalstema på varje cafémöte men tid finns givetvis för kaffe, småprat och kontakter.
Anmäl gärna till Berit Westergren 0709 557830 vilket underlättar för planering.

 

  • Datum 21 febr tema - Huddinges historia och frågesport 13 mars tema – lättare ekonomi
  • 19 mars Bingo
  • 10 april "Påsktallrik" anmälan senast 7 april till Ewa Hjelm 070 3095798
  • 17 april tema - ev besök av polisen
  • 8 maj Bingo
  • 29 maj Sundbydagen se sparat information
  • 11 sept tema ------------

Skollunch på Sjötorpsgymnasiet 6 mars och 3 april. Samling kl. 12. Ingen anmälan. Pris 41 kr. Se mer inf. i Mitt Huddinge!!

Publicerades: 09 februari 2020 Uppdaterades: 09 februari 2020