Manualer

Föreningens interna manualer, handledningar och tips.

Utbildningar
> EpiServ&Miriam

YouTube-kurser
till Epi-server och Miriam
> EpiServ_Miriam

Användarhandledning Zoom. För utförlig manual se Intranätet.
> Zoom

Välkomstbrev nya medlemmar
> Välkomstbrev

PubliceringsPolicy
Mall för texter på ”Förbundets Hemsida Karlskoga” under ”Reportage”.
> Mall

Körplan årsmöte 2022:
> Körplan

Uppdragsbeskrivning Mediautskottet
> Media