Digital verkstad för seniorer!

Nu startar den digitala verkstaden igen efter helguppehållet. Här kan ni få hjälp med dator, mobil, appar sociala medier med mera. Vi startar igen torsdagen 19 januari klockan 10:00-12:15 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i gamla Tingshuset, Norra Långgatan 19. Fika!

Hjärtligt välkommen hälsar Samverket och Studieförbundet Vuxenskolan