Protokoll från KPR 18/3

Protokoll från mötet 18/3 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.