Möte med äldrerådet 13/10

Se minnesanteckningar 2020-08-25 från möte mellan Medpro, SPF Åmåliterna och PRO Åmål, klicka HÄR!