O B S ! Webbredaktionen är vakant tills vidare

SPF Seniorerna Lelångsbygden.

Från den 18 februari är webbredaktionen obemannad och kommer inte att uppdateras förrän ny redaktör är rekryterad. Det är vår förhoppning att detta kan ske snart.

Du som kanske skulle vilja hjälpa till med detta , kan anmäla sig till ordförande Helena proba, 070-6 61 65 75 eller till mejladress : helenaproba@home.se

Vi tillhandahåller med gratis utbildning. Denna brukar vara varje år och är förlagd i Uddevalla och leds av erfarna och duktiga lärare. Fortsättningsutbildningar sker även för erfarna redaktörer varje år.

Styrelsen !