Trafikinformationsträff 22 oktober

Kallelse till trafikinformationsträff. SPF:s representant Carl-Erik Eriksson, kommer att hålla en träff i ämnet. Det material som kommer att visas är från Trafkverket. Det innehåller allt som är viktigt för oss i trafiken. I materialet finns även ett frågeprogram.

Carl-Erik har sett detta material och rekommenderar starkt att ta del av detta. SPF har därför beslutat att köra programmet i klubblokalen, storgatan 38, den 22 oktober kl 10.30. Kaffe kommer att serveras i pausen.

Välkomna !

Styrelsen