Från månadsmötet 15 oktober

  • Tove Noxfeld, Hälsoforum

Månadsmötet 15 oktober.

Till dagens möte hade vi besök av Tove Noxfeld, Hälsoforum Bengtsfors Kommun. Hon informerade om Hälsoforums verksamhet. Temat var " Det inre välmåendet ". Det är inte enbart bra mat och motion som påverkar vår hälsa utan de tankar som vi har inom oss varje dag. Vi genomströmmas av ca 60 000 tankar dagligen berättade hon.

Det som är viktigt är vad vi tänker på. Om det är positiva tankar eller negativa tankar. Det är de som styr hur vi känner oss och även då styr hur vi reagerar och är.

Det som oroar människan mest är är samhället och de förändringar som görs. Hon refererade också till " Mindfulness ", som står för medveten närvaro. Toves anförande var mycket inspirerande, tankvärt och fyllt av symbolik.

SPF:s representant i KPR Inger Karlsson, återgav vad som framkommit på de möten som hållits.
B l a hade man informerats om planeringen av ett 4-våningshus i Björkdungen. Vidare så informerade hon om att alla över 65 år har rätt att få ett seniorkort, som gör det möjligt att gratis få använda kollektivtrafiken gratis inom kommunen samt linje 755 mellan Bengtsfors och Årjäng.

Ordförande Gun Olsson informerade om kommande aktiviteter och arbetet med att rektytera vakanser till närsta års styrelse.

Efter kaffe och smörgås var det lotteri där vinsterna utgjordes mestadels av hembakat bröd.

Mötet avslutades med tack till Tove och kökspersonalen.

 

 

Styrelsen.