Kontroll av blodtryck

Tyvärr måste vi härmed meddela att kontroll av blodtryck på SPF har upphört p g a personalresurser. Medlemmar i Bengtsfors hänvisas härmed till vårdcentralen Nygård i Bengtsfors, tel 010- 4 41 63 10 eller till den vårdcentral som du tillhör.

Mvh Styrelsen !