Program våren 2020

Månadsmöten :
21 januari : Vårens första månadsmöte hålls i Missionskyrkans Ungdomslokal tisdag kl 15.00. Träningsstället vid Hotell Dalia berättar om verksamheten. Lotterier, smörgås och kaffe.

18 februari : Årsmöte. Sedvanliga årsmöteförhandlimgar med val av styrelse och funktionärer. Avtackning, parentation. SPF bjuder på kaffe och semla.

17 mars : Månadsmöte. Underhållningen inte klar ännu. Lotterier, smörgås och kaffe.

21 april : Vårsäsongen avslutas med " Vårfest ". Vi reser någonstans och firar säsongavslutning. Plats ej bestämt ännu. Samling, tider och pris, se fliken " Vårfest " till vänster i menyn längre fram på säsongen.

Alla månadsmöten och årsmötet är i Missionskyrkans Ungdomslokal kl 15.00 på tisdagar. På " Vår och Julfesten " brukar vi oftast resa någonstans.

Bingo: Fritidssektionen bjuder in till säsongsöppning med bingo den. Datum för bingoträffarna inte klara ännu. 
Vi brukar alltid samlas kl 10.30 i SPF: s klubblokal storgatan 38. Vi spelar 2 spel och sedan smörgås och kaffe och avslutar med ett spel till.

Birgitta Westerström ropar ut och Herbert Emanuelsson kontrollerar.

 

Trivselkvällar: Det blir " Trivselkvällar " under våren. Datum ej klara äänu. Som vanligt bjuder vår kock Lena Örtemark på god mat och dryck med kaffe. Bildspel, sång och musik och frågetävling som vanligt. Meny presenteras sedan.
Alla trivselkvällar är i SPF:s klubblokal storgatan 38. Alltid välkomna hälsar Lena och Elsie.

Resor: Ann-Marie Karlsson är i gång redan och planerar  " Vårresan ". Vi brukar ha den i maj då vår och försommar nalkas. Återkommer med tider, samling, pris, etc.

Se fliken " Vårresa 2019 " i vänster menyn.

 

Sommarträff : Sommarträff hos Anita i Vårvik ser vi fram mot igen.