Månadsmöten

Årets månadsmöten är planerade. De hålles som alltid i Missionskyrkans Ungdomslokal, centrumvägen 6, Bengtsfors, tisdagar kl 15.00. Vår och julfesten reser vi någonstans.
1. 2020 01 21
2. 2020 02 18 ( Årsmöte )
3. 2020 03 17
4. 2020 04 14 ( Vårfest )
5. 2020 09 15
6. 2020 10 20

7. 2020 11 17

8. 2020 12 01 ( Julfest )