Fester 2018

Vårfesten :

Vår sedvanliga vårfest är fastställd att hållas den 14 april. Vi samlas vid bussterminalen kl 11.00 och reser samordnat. Aktiviteten är inte klar ännu. Ytterligare information kommer senare på hemsidan och i Bengtsforstidningen Dalslänningen under rubriken " klubbar ".

Julfesten :

Julfesten 2018 kommer att hållas tisdagen den 1 december. Plats inte bestämt. Återkommer under hösten med mer detaljer om detta.

Väl Mött ! !