Kontakta oss

Funktionärer

Carleric Eriksson

Trafik

Ann-Marie Karlsson

Resor

Inger Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Inger Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Inger Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Wega Sandberg

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig