Från månadsmötet 21 januari

Månadsmötet 21 januari.

Det var 49 medlemmar som kom till årets första månadsmöte. Ordförande Gun Olsson, hälsade hjärtligt välkommen och förklarade mötet öppnat.

På dagordningen var det Malin på " Träningsstället " vid Hotell Dalia som berättade om sin verksamhet. Inte bara om vad man hade att erbjuda, utan om hur viktigt det är med motion och hälsa samt den sociala gemenskap som dessa träffar medför. Kortfattat så kostar det 2 400 kr / år eller 200 kr / månad att träna valfria program med ställets utrustning så mycket man vill. För de som är 80 år fyllda, är det gratis att träna. Man erbjuder styrketräning med maskiner, spinning ( cykelmaskiner ) eller motionsgymnastik i grupp. gratis introduktion och lärarledning m m.

Man får ett nyckelkort och kommer och går som man vill på öppettiderna 6-22.

Inger Karlsson redogjorde från sitt möte med pensionärsrådet i kommunen. Det pågår omorganisationer och förändringar p g a stram budget för 2020. B l a så har kommunen ingen reception längre, utan man hamnar i en central någonstans i landet och får begära därifrån sitt ärende.

Angående färdtjänst och sjukresor, så kostar en färdtjänst 79 kr i vår zon C. En ny zondelning är på gång där zon A är Göteborg, zon B är runt Göteborg och C i vårt närområde. Zontillägget är 40 kr.

Trafikansvarige, Carlerik Eriksson, lyfte problemet med pågående bedrägerier. För tillfället finns det nu falska 500 kr sedlar i omlopp. Han betonade att verkligen se upp med detta och kontrollera vattenstämpeln så att man inte blir bedragen. Om man upptäcker detta, ska man omedelbart ringa Polimyndigheten larmnummer 112 och anmäla detta.

I pausen var det kaffe med smörgåsar och som avslutning lotteri med syjuntans fina produktioner.

 

Styrelsen !