Program våren 2019

Månadsmöten :
15 januari : Vårens första månadsmöte hålls i Missionskyrkans Ungdomslokal tisdag kl 15.00. Underhållning av Tvetatrion. Lotterier, smörgås och kaffe.

19 februari : Årsmöte. Sedvanliga årsmöteförhandlimgar med val av styrelse och funktionärer. Parentation. SPF bjuder på kaffe och semla.

19 mars : Månadsmöte. Besök av Johan Liljeqvist och Ewa Flink Nielsen. Lotterier, smörgås och kaffe.

9 april : Vårsäsongen avslutas med " Vårfest ". Vi reser någonstans och firar säsongavslutning. Plats ej bestämt ännu. Samling, tider och pris, se fliken " Vårfest " till vänster i menyn längre fram på säsongen.

Alla månadsmöten och årsmötet är i Missionskyrkans Ungdomslokal kl 15.00 på tisdagar. På " Vår och Julfesten " brukar vi oftast resa någonstans.

Bingo: Fritidssektionen bjuder in till säsongsöppning med bingo den 13 februari. Övriga bingoträffar blir den 13 mars,10 april och avslutning för säsongen den 15 maj.
Vi brukar alltid samlas kl 10.30 i SPF: s klubblokal storgatan 38. Vi spelar 2 spel och sedan smörgås och kaffe och avslutar med ett spel till.

Birgitta Westerström ropar ut och Herbert Emanuelsson kontrollerar.

" Hemliga Resan " som Kerstin, Karin och Birgitta brukar arrangera varje år , utgår tyvärr i år, men vi hoppas på att den återkommer nästa år 2020.

Trivselkvällar: Det blir 3 " Trivselkvällar " under våren. Den 10 februari, 17 mars och 12 maj. Som vanligt bjuder vår kock Lena Örtemark på god mat och dryck med kaffe. Bildspel, sång och musik och frågetävling som vanligt. Meny presenteras sedan.
Alla trivselkvällar är i SPF:s klubblokal storgatan 38. Alltid välkomna hälsar Lena och Elsie.

Resor: Ann-Marie Karlsson och Ciw Eikenmo tar oss med på " Vårresa ". Vi brukar ha den i maj då vår och försommar nalkas. Återkommer med tider, samling, pris, etc.

Se fliken " Vårresa 2019 " i vänster menyn.

Kerstin , Karin och Birgitta planerar som vanligt en " Hemlig Resa " den 12 juni. Vi återkommer om samlingsplats och tider.

Sommarträff : Sommarträff hos Anita i Vårvik ser vi fram mot igen.