Från årsmötet 2019

  • Parentation för avlidna medlemmar

Spf Seniorerna Lelångsbygden höll årsmöte tisdagen 19 februari i Missionskyrkans Ungdomslokal. Det var 62 medlemmar som kom till mötet. Parentation hölls för fem under året avlidna medlemmar. Margaretha Scarstedt- Andersson spelade stämningsfull musik.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Avtackning skedde av Carlerik Ericsson som varit sammankallande i valberedningen under många år.

Efter konstitueringssammanträde är Lelångsbygdens styrelse som följer:

Ordförande Gun Olsson, vice ordförande Anita Isberg, sekreterare Wega Sandberg, kassör Jan Eliasson, webbansvarig Bernt Magnusson, samt ledamöterna Lena Lundin och Inger Luren-Larsson.

Efter mötet höll Gun en allmän information om vårens program. Mötet avslutades med semla och kaffe samt lotteri.