Från Trafikinformationen.

  • Carl-Erik Eriksson

Trafikinformation på SPF Lelångsbygden

Tisdagen 22 oktober var det samling i klubblokalen. SPF:s sakkunnige i trafikfrågor, Carl-Erik Eriksson, hade kallat till undervisning i ämnet. Med tanke på den stundande mörka ock kalla årstid som kommer var det viktigt att lyfta säkerhetsfrågorna så att alla blir medvetna om de faror som finns i trafiken.

Det som situationer som främst poängterades var den stundande halkan. Både bil och skor behöver broddar när det blir isigt. Vinterdäckslagen. Reflexer får inte glömmas. Rondellkörning. Blinkers är till för att visa andra vad man ämnar göra. Polisens nya larmbelysning med blinkande rött och blått sken var några av de teman som berördes.

Efter kaffepaus så var det allmän diskussion och genomgång av frågetest som alla klarade utmärkt.