Från årsmötet 18 februari

  • Inger Karlsson och Wega Sandberg
  • Parentation av medlemmar
  • Inger Karlsson och Wega Sandberg
  • Parentation av medlemmar

Spf Seniorerna Lelångsbygden höll årsmöte tisdagen 18 februari i Missionskyrkans Ungdomslokal. Det var 68 medlemmar som kom till mötet. Efter mötets öppnande hölls en parentation för åtta under året avlidna medlemmar. Margaretha Scarstedt- Andersson spelade stämningsfull musik och en tyst minut hölls.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Att leda årsmötet valdes Inger Karlsson med Wega Sandberg som sekreterare.
Följande styrelse valdes: Helena Proba ordförande, Wega Sandberg sekreterare och Jarl Eliasson kassör. Lena Lundin och Inger Luren-Larsson som övriga styrelseledamöter.


Avtackningar av Gerd Magnusson, Karin Ljungvall för tjänstfullt arbete i 5 år samt för Gun Olsson, Bernt Magnusson och Anita Isberg för styrelsearbete.
Mötet avslutades med semla och kaffe samt lotteri.

Styrelsen