Stadshotellet

  • Prisbordet
  • En öl efter lottförsäljning
  • Lottförsäljning
  • Strax före lunchen
  • Diskussion
  • Prisbordet
  • En öl efter lottförsäljning
  • Lottförsäljning
  • Strax före lunchen
  • Diskussion