P-O Högstedt besökte oss

P-O läste poesi skrivit av sin farfar Pälle Näver, avslutade med ett eget verk

SPF Seniorerna Vetlanda höll sin månadsträff 8 november i Allianskyrkan. Ordförande Staffan Magnusson hälsade ett femtiotal medlemmar välkomna och några nya medlemmar särskilt välkomna. Dagens underhållning bestod av Pär-Olof Högstedt som på ett mycket underhållande sätt presenterade sig själv och berättade om sin farfar Pälle Näver, naturlyriker och poet. En man som levde under mycket enkla förhållanden efter sin TBC sjukdom men blev så småningom uppmärksammad för sin diktning. Under fyrtiofyra år skrev Pälle Näver från sin diktarstuga i Stenberga en dikt i veckan till landsortspressen. Han gav också ut diktböcker som Solfjät, Höstskimmer, Tröstevisor och andra. P-O läste några dikter både skrivna av sin farfar och honom själv. Ordförande tackade för underhållningen och informerade om att Luciafirande hålls trettonde december kl 16.00 i Allianskyrkan. Charlotte Waldo med barnkör underhåller.

Efter kaffe med goda smörgåsar och lotteridragning tackade ordförande för en trevlig eftermiddag.