Radiopolisen

Vetlanda SPF:s oktobermöte

SPF seniorerna i Vetlanda hade på tisdagen ett välbesökt månadsmöte i

Alliansgården. Ordförande Ejlon Johansson hälsade alla välkomna och då

särskilt dagens föredragshållare: Radiopolisen Ingemar Ericson.

Han berättade att det var 44 år sedan han började på polisskolan, i dag arbetar

han dels på länets kansli samt på program 4 i radio. Han talade om trygghet för äldre.

Det är viktigt att känna sej trygg i samhället! I dag är det media som rapporterar.

Var 30:e minut pumpas nyheter ut! Enligt statistiken om mord är det 80-120 fall

per år- så har det varit länge. Vetlanda kommun har 5500 över 65 år, senaste året

kom det in 123 anmälda brott. Han varnade för att släppa in okända personer i bostaden. Vanligt är att bedragare utger sej för hantverkare. Han manade till försiktighet vad gäller kortkoder, att aldrig lämna plånbok i kundvagn eller att

låta någon stå för nära vid bankomatuttag.

Ordförande tackade Ingemar Ericson. Efter kaffeservering med goda smörgåsar,

talade Per Andersson om morgondagens kommunresa. I december blir det sedvanlig "julresa". I år går den till Gransnäs stiftsgård där vi får en Adventsbetraktelse samt serveras julbord.

Staffan Magnusson påminde om friskkorten. Den 29/11 är det en utbildning för

frivilliga ledamöter på Tallnäs kursgård samt att det är dags för anmälan att deltaga i "Hjärnkoll" det ska vara 3 deltagare i varje lag, riksfinal i september 2019.Därefter

var det dags för dragning av lotteriet med många fina priser. Ordförande meddelade att vid nästa möte finns det möjlighet att vinna en resa på entrebiljetten. Han tackade därefter samtliga som medverkat under dagen samt riktade ett speciellt tack till dem som arbetat med köket och lotteriet.