P-O Högstedt kåserade

P-O läste ett antal av sin farfar Pälle Nävers dikter och avslutade med en dikt som han själv skrivit