Årsmöte 2018

Årsmöte för SPF – seniorerna i Vetlanda.

Ordförande Ejlon Johansson öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna. Majken Widell spelade Preludium av Frederic Chopin.
Pastor Anna Carlsson höll därefter parentation över medlemmar som
gått bort under året samt tände ett ljus för dem. Majken Widell avslutade den stämningsfulla stunden med att spela Träumerei av Robert Schuman.
Därefter följde årsmötesförhandlingar som leddes av Lars Elmeke.
I styrelsen omvaldes Ejlon Johansson, Staffan Magnusson, Jörgen Samuelsson,
Birgit Kjellström, Kate Ödeen. Nyval av Björn Ryden och Britt-Marie
Sjöberg. Avgående ur styrelsen är Lennart Carlsson. Anna Carlsson kåserade över ämnet: "Mitt ursprung som bondunge" Hon sjöng även "Fattig bonddräng" till eget gitarrackompangemang. Ordförande avtackade henne med blommor. Efter kaffepausen följde information av Staffan Magnusson.
Våra normalstadgar har ändrats, bl a att styrelsen bör ha udda antal ledamöter.
Därefter blev det dragning av distriktets friskvårdssatsning.
Många hade fyllt i sitt friskvårdskort med de olika aktiviteter man utfört och
kunde nu hämta sitt pris.
Per Andersson talade om kommande kommunresa med lunch, den 9/5-18.
Birgit Kjellström påminde om modevisningen den 20/3-18.
Ordförande Ejlon Johansson tackar Majken Widell med en blomma.
Lennart Carlsson avtackas med blomma och glasskål för sin tid som styrelseledamot och sitt engagemang inom boulen. Håkan Josephson
fick blomma för sin medverkan under åren. Blommor fick även dagens
ordförande av årsmötet, Lars Elmeke samt sekreteraren Kate Ödeen.
Ordförande avslutar årsmötet med att tacka för förtroendet som ordförande. Lars Elmeke riktar ett stort tack till dem som arbetar för SPF
och engagerar sej i styrelser m m.