Konst

Håkan Larsson berättade om Ludvig Frid och konstföreningen

SPF Seniorerna i Vetlanda har haft månadsmöte i Allianskyrkan
Ordförande Björn Rydén hälsade alla medlemmar och gäster välkomna. Ett särskilt välkommen till Konstföreningens ordförande Håkan Larsson.
Björn informerade om en kurs i mobilhantering i
november och Per Andersson berättade om kommande resor till våren. Nästa resa blir till Gransnäs 3 december där vi bl.a. ska avnjuta ett julbord.
Håkan Larsson berättade om hur Konstföreningen bildades och dess historia. Vi fick också veta
mycket om konstnären Ludvig Frid och hans liv. Han föddes utanför Vetlanda och var vän med både
Anders Zorn och August Strindberg. I Vetlanda kyrka finns det största arbete som Ludvig Frid
gjorde. Efter kaffe med goda smörgåsar var det lotteridragning. Vinstbordet var fyllt med frukt och
godis.
Björn tackade Håkan Larsson med en blomma och tackade gruppen med damer som ordnat
förtäringen.