Månadsträff maj

Apoteket var och informerade

SPF Seniorerna Vetlanda har haft månadsträff i Allianskyrkan. Den sista träffen innan sommaruppehållet. Ordförande Staffan Magnusson hälsade alla välkomna och särskilt välkommen till Emma från Apotek Lejonet. Medlemmarna ställde både många och intressanta frågor om mediciner, högkostnadsskydd, recept och varför det inte alltid finns medicin i lager när vi behöver ta ut mer. Förklaringen är bland annat brist på råvaror, och det gäller inte bara i Sverige utan är internationellt. Man ska ta ut sina mediciner i god tid så man alltid har hemma. Vi fick också veta att det är inga problem att ta ut medicin så att det räcker för en längre utlandsvistelse.

Staffan tackade Emma med blommor. Gott kaffe med goda smörgåsar serverades. Många gick hem med vackra sommarblommor som vinster i lotteriet. Staffan informerade om att det blir kaffe med våfflor i Forngården i juni och en resa ut i det blå i augusti som vi ser fram emot. Nästa månadsträff blir i september.  Ett särskilt tack riktades till gruppen som alltid ställer upp och ordnar med kaffe och gott fika.