Årsmöte februari

Referat

SPF Seniorerna Vetlanda

 

Inför ett 40 tal medlemmar hölls den 14 februari årsmöte i Missionskyrkan.  Ordförande Staffan Magnusson hälsade medlemmarna välkomna och överlämnade ordet till Pastor Anna Karlsson som höll parentation över medlemmar som avlidit under 2022. Ingegerd Nilsson spelade några vackra stycken på piano. Efter ceremonin tackades de båda med blommor. 

Magic Mike underhöll med ett trevligt föredrag om sitt stora fiskeintresse. Han visade bilder och berättade om sina resor både i Sverige och i främmande länder där han har lyckats fånga många riktigt stora fiskar. Efter kaffe med gott bröd genomfördes årsmötet.

Till mötets ordförande valdes Staffan Magnusson och till att föra dagens protokoll valdes Kathleen Wernersson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Magnusson, nyval vice ordförande Ingbritt Sjöberg, omval av sekreterare Kathleen Wernersson och kassör Jörgen Samuelsson.

Övriga ledamöter Arne Pettersson, Leif Christiansson.

Till KPR valdes Jörgen Samuelsson och ersättare Staffan Magnusson. Avgående styrelsemedlemmen Birgitta Furukrantz och funktionär Lennart Carlsson avtackades med blommor. Även de fem värdinnorna tackades för fina insatser med var sin blombukett.

Kaffe med gott bröd serverades och mötet avslutades med trevligt umgänge.