Höstupptakt

William Isaksson underhåller

SPF Seniorerna Vetlanda hade på tisdagen en välbesökt höstupptakt i Församlingsgården Skeppet. Ordförande Ejlon Johansson hälsade alla välkomna och särskilt dagens underhållare William Isaksson. Ordförande påminde om att diverse broschyrer samt aktivitetsprogram för första veckan i oktober fanns utlagda.

Därefter fick publiken njuta av vacker pianomusik av den unge pianisten. Han framförde såväl gamla evergreens som nyare melodier och klassiska stycken.

Ordförande tackade underhållaren. Gun Christiansson, som är kontaktperson på Norrgården, efterlyste fler som kunde ställa upp för att dra rullstolar.

Efter kaffepausen påpekade Staffan Magnusson vikten av att äta rätt och att motionera. Han hade även med friskkort.

Han talade om att det under första veckan i oktober finns mycket aktiviteter "Livslust och Trygghet" som vänder sig till pensionärer. Bowlingen önskar fler deltagande, det kommer att ordnas en utbildning under hösten.

Lennart Carlsson påminde om motionstillfällen och utegympa vid Iscars arena.

Per Andersson berättar att den 17 oktober blir ännu en kommunresa tillsammans med Kjell Gunnarsson Denna gång går resan till bl. a Fröderyd och Ramkvilla med lunch på Vänhem. Mötet avslutades med dragning av lotteriet samt att ordförande tackade alla som medverkat i dagens möte