Information boende

Även ett referat om promenader som genomförts

SPF Seniorerna i Vetlanda hade månadsmöte den 11 oktober i Allianskyrkan.

Ordförande Staffan Magnusson hälsade 40-talet medlemmar välkomna som kom för att höra Joakim Hedström informera om äldreboende, trygghetsboende och hjälp av hemtjänst i hemmet. Joakim berättade om skillnaden mellan de olika boendeformerna. Han berättade vad särskilt boende kostar och han svarade även på frågor som medlemmarna ställde. Joakim tackades med en blomma av ordförande. Som vanligt efter kaffet med goda smörgåsar och lotteri så diskuterades det livligt om vad vi fått lära oss av föredraget. Ordförande tackade alla berörda.

 

Onsdagen 12 oktober promenerade 15 talet medlemmar för fjärde gången tillsammans med Sven-Anders Almén för att höra på fantastiska berättelser om hus och människor i Vetlanda.

Hans kunskap och trevliga sätt att berätta om vår stad förr i tiden gladde oss mycket. Många skratt och frisk luft förgyllde träffarna.

Leif Christiansson tackade för de trevliga promenaderna och hälsade Sven-Anders välkommen tillbaka för att berätta mer om Vetlandas gator och hus vid ett annat tillfälle.