Årsmöte

Årsmöte med SPF Seniorerna Vetlanda.

Vetlanda SPF har haft sitt årsmöte i Missionskyrkan. Ordförande Ejlon Johansson

hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna. Majken Widell spelade Clair de Lune av

Debussy varefter Kyrkoherde Christer Rudwall förrättade parentation över de nio medlemmar som gått bort under året samt tände ljus för dem. Akten avslutades med Fur Elise av Beethoven.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Elmeke. Ur styrelsen avgick ordförande

Ejlon Johansson, sekreterare Kate Ödeen och Birgit Kjellström. Styrelsen består i dag av Björn Rydén, nyvald ordförande, vice ordförande Staffan Magnusson, kassör Jörgen Samuelsson, sekreterare, med rullande schema: Britt-Marie Sjöberg och

Kicki Wernersson, nyvald. Nya ledamöter: Birgitta Furukranz och Britt-Marie Johansson.

Efter kaffepausen kåserade Christer Rudwall över sitt liv, med början som liten

"Emil-kopia", fram till sitt val att bli präst. Ejlon Johansson tackade

kyrkoherde Rudwall samt lämnade över ordet till den nye ordföranden Björn Rydén

som avtackade de avgående styrelseledamöterna med bok och blommor. Blommor fick även kyrkoherde Rudwall, Majken Videll och Lars Elmeke för deras medverkan.

Han tackade även valberedningen för deras arbete.

Staffan Magnusson delade ut priser till de som vunnit med sina Friskvårdskort samt

med en förhoppning om att alla ska fortsatte att motionera. Per Andersson informerade om kommande resor. Det blir utfärder till såväl Näshult/Lemnhult, Hyttsill i Pukeberg samt resa till Östergötland. Björn Rydén tackade samtliga deltagare som kommit till dagens årsmöte samt hälsade alla välkomna den 19 mars i Skeppet då det blir modevisning.