Månadsmöte/årsmöte

Äntligen ett fysiskt årsmöte

SPF Seniorerna Vetlanda

 

Inför ett 50 tal medlemmar hölls den 19 april årsmöte i Missionskyrkan. Ordförande Björn Rydén hälsade samtliga välkomna och överlämnade ordet till pastor Anna Karlsson som höll parentation. Ingegärd Nilsson spelade några vackra stycken på piano. Efter ceremonin tackades de båda med blommor.

Staffan Magnusson valdes till mötets ordförande och Kathleen Wernersson att föra mötets protokoll.

Till styrelsens ordförande valdes Staffan Magnusson, vice ordförande Birgitta Furukrantz, sekreterare Kathleen Wernersson, kassör Jörgen Samuelsson.

Övriga ledamöter Ingbritt Lindqvist, Leif Christiansson och Arne Pettersson.

Till resekommittén valdes Per Andersson och Staffan Magnusson. Samt till KPR valdes Staffan Magnusson och Lennart Carlsson.

Avgående styrelsemedlemmar Björn Rydén, Britt-Marie Sjöberg och  Britt-Marie Johansson avtackades med blommor och böcker.

Kaffe med gott bröd serverades och mötet avslutades med trevligt umgänge.