Missing People informerade

SPF Seniorerna Vetlanda har haft månadsträff i Allianskyrkan. Ordförande Staffan Magnusson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna och ett särskilt välkommen till Tessan Jigfjord från Missing People som berättade om hur organisationen ser ut och hur de arbetar.  Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012 och är rikstäckande. Allt sker ideellt och de hjälper både anhöriga och polis med att arrangera efterlysningar och sökinsatser efter försvunna personer. Det var mycket lärorikt. Tror ingen av oss visste hur stor organisationen är och att allt bedrivs med hjälp av sponsorer och gåvor. Därefter var det kaffe med gott bröd och ett lotteri.

Staffan Magnusson tackade för en trevlig eftermiddag och hälsade alla tillbaka 9 maj.